about_us_img1

ປະຫວັດສາດແລະກຽດຕິຍົດ

 • 2020
 • 2019
 • 2018
 • 2020

  ເວັບໄຊທ໌ທາງການທາງອິນເຕີເນັດ ໃໝ່

 • 2019

  ການ ດຳ ເນີນງານຂອງບໍລິສັດໄດ້ບັນລຸສະຖິຕິ ໃໝ່

 • 2018

  Globalso ໄດ້ບັນລຸການຮ່ວມມືກັບບໍລິສັດຂອງທ່ານ